ข่าวเด่น

image
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
มท.2 ลงพื้นที่นราธิวาสมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอรือเสาะ 50 ราย จำนวน 91 แปลง โครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดิน
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ
และความหวัง เรือนจำจังหวัดนราธิวาส กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 1 (2/1)
image
นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 พร้อมด้วยนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนพสกนิกรในจังหวัดนราธิวาสร่วมพิธี

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image