ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำพุทธศาสนิกชน ร่วมเจริญพระพุทธมนตร์ เจริญจิตตภาวนาและเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมมอบแผ่นธรรมนาวา "วัง" แก่ผู้มาร่วมพิธี เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ผู้ว่าฯ นราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ให้แก่ครอบครัวทายาท เจ้าหน้าที่ อส. ที่เสียชีวิต จากเหตุความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุคิริน และอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รายละ 500,000 บาท และเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส รายละ 5,000 บาท สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส จัดอบรมหลักสูตร “การผลิตสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนกลไกสภาสันติสุขตำบล” มุ่งหวังติดอาวุธด้านการประชาสัมพันธ์ แก่เครือข่ายฯ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ จ.นราธิวาส ผู้ว่าฯ นราธิวาส เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบกระเช้าแก่กำลังพล และเงินช่วยเหลือเยียวยาที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุคิริน เมื่อวานนี้ ผู้ว่าฯ นราธิวาส มอบแพะ จำนวน 12 ตัว แก่ผู้ได้รับรางวัลร้านนาวากาชาดในงานกาชาดและวานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

INFOGRAPHIC

นราทัศน์ เพลินตา
TALOMANOH GREENVIEW
เอาใจสำหรับคนรักษ์ต้นไม้
นายปืนพันธุ์ไม้
“Landmark แห่งใหม่ใจกลางเมืองนราฯ"
“ Landmark แห่งใหม่ใจกลางเมืองนราฯ "
งานศิลปะบนกำแพง TK Park
ภายใต้ Concept “นราธิวาส ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์”

VIDEO Multimedia

นราธิวาสชายแดนใต้ที่ต้องเช็คอิน
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government