งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน

บุญบั้งไฟหนึ่งเดียวในภาคใต้ มีที่ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 40 เพื่อสืบสานประเพณีโบราณอันดีงามของชาวภาคอีสานที่มาอาศัยอยู่ที่ปลายด้ามขวานงานบั้งไฟภูเขาทอง อ.สุคิริน จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 40 เพื่อสืบสานประเพณีโบราณของคนอีสานที่มาอาศัยอยู่ที่ปลายด้ามขวานแห่งนี้ โดยมีนายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน ตลอดจนพี่น้องและครอบครัวชาวอีสานและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ในครั้งนี้เป็นการจัดงานประจำปีของชาว อ.สุคีริน จ.นราธิวาส ที่สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของพี่น้องชาวอีสานและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตำบลภูเขาทอง มีพี่น้องชาวอีสานที่มาอาศัยตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่แห่งนี้กว่า 40 ปี โดยประชากรร้อยละ 98 เป็นชาวไทยอีสาน หรือ ประมาณ 25,000 คน สำหรับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแห่งนี้นิยมจัดกันในเดือน 6 หรือเดือน 7 เพื่อเป็นการบูชาพญาแถน หรือ เทพแห่งฝน เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลบุญบั้งไฟ (หนึ่งเดียวในภาคใต้) และการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากหน่วยงานราชการหลายๆภาคส่วน เช่น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,สำนักงานจังหวัดนราธิวาส,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภายในงานมีขบวนรำเซิ้งบั้งไฟ ขบวนรถบั้งไฟเอ้ ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ของตำบลภูเขาทอง และการจุดบั้งไฟล้าน จุดบั้งไฟแสน และการจุดบั้งไฟแข่งขัน เป็นต้น


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น